Tạp chí Sông Hương - Số 386 (T.04-21)
Các tác phẩm sơn mài của họa sỹ Phạm Việt
09:15 | 29/04/2021


PHẠM VIỆT

Các tác phẩm sơn mài của họa sỹ Phạm Việt
Tác phẩm "Phố cũ ngày mới" (sơn mài 0,8x1m) của họa sỹ Phạm Việt(TCSH386/04-2021)

 

 

Các bài mới
Trôi đi (11/06/2021)
Trở về ký ức (08/06/2021)
Ca Huế tri âm (11/05/2021)
Các bài đã đăng