Tạp chí Sông Hương - Số 390 (T.08-21)
Hình bóng mẹ


Nhạc và lời: LÊ PHƯỚC TIẾNG

Người thầy

ELISABETH SILANCE BALLARD

Một truyện ngắn cảm động về tình thầy trò. Truyện khiến người đọc có thể nghĩ chuyện xảy ra hôm nay, không phải cách đây hơn bốn mươi năm.

Trang 2/2