Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.9-22)
Chùm thơ Trương Nam Chi


TRƯƠNG NAM CHI

Mái trường in nắng


Nhạc và lời: Phạm Phước Nghĩa

Trang 2/2