Tạp chí Sông Hương - Số 407 (T.01-23)
Những bóng cây trong thành phố

LÊ HÀ
   Bút ký dự thi

Tôi yêu màu xanh dịu dàng của cây lá nơi thành phố mình đang sống. Những con đường, những ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rợp bóng cây xanh.

Chùm thơ Nguyên Như


NGUYÊN NHƯ

Thành Huế tôi yêu


Nhạc và lời: TRẦN MINH ĐỨC (Hồng Đức)

Chùm thơ Trần Quang Phong


TRẦN QUANG PHONG

Những ngôi sao màu xanh

TRẦN BĂNG KHUÊ

1.
“Từ khi tôi được sinh ra”.

Hương giang ngày trở lại


Nhạc: VĂN ĐÌNH
Thơ: NGÔ HÁN THÀNH

Chùm thơ Sơn Trần


SƠN TRẦN

Chùm thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga


HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Nón


Nhạc và lời: PHAN HUY THÀNH

Chùm thơ Lê Vi Thủy


LÊ VI THỦY

Tiếng sáo dệt mộng

LÊ THỊ KIM SƠN

Những đầm đìa sương gió đó nào ai biết cho chăng? Mà có biết cũng chả để làm gì, bởi tự ta hiểu, tự dòng sông và chiếc đò này hiểu.

Quy hoạch đô thị Huế - nhìn từ di sản văn hóa lịch sử

PHAN THANH HẢI

Trong xu thế xây dựng Cố đô Huế trở thành một đô thị di sản đặc thù, thành phố di sản trực thuộc Trung ương theo chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, vấn đề quy hoạch, phát triển đô thị Huế cho giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở nên hết sức quan trọng và mang tính quyết định trên nhiều bình diện.

Chùm thơ Vàng A Giang


VÀNG A GIANG

Phiêu lưu với sự viết

HOÀNG THỤY ANH

Là nhà văn, bạn mang trong mình “căn bệnh viết”, gánh vác sứ mệnh kể chuyện. Nghiệp vận như thế, buộc bạn lao vào đời sống, tiệm cận đủ các góc độ, kể chuyện mình, chuyện người, chuyện thế cuộc.

Giấc mơ Huế


Nhạc và lời: TRẦN THỊ THÙY PHƯƠNG

Trà


HOÀNG THU PHỐ

Chùm thơ Lê Tấn Quỳnh


LÊ TẤN QUỲNH

Chùm thơ Nguyễn Thị Anh Đào


NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Trang 1/2