Tạp chí Sông Hương - Số 413 (T.07-23)
Chùm thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga


HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Chùm thơ Trần Huy Minh Phương


TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Chùm thơ Nguyễn Văn Song


NGUYỄN VĂN SONG

Chùm thơ Vũ Kim Liên


VŨ KIM LIÊN

Chùm thơ Đỗ Thượng Thế


ĐỖ THƯỢNG THẾ

Chùm thơ Vàng A Giang


VÀNG A GIANG

Chùm thơ Đoàn Trọng Hải


ĐOÀN TRỌNG HẢI

Mặc niệm Susan


CORMAC MCCARTHY

Chùm thơ Phạm Tấn Hầu


PHẠM TẤN HẦU

Chuyện từ câu nói dân gian: “Bác ngạn thanh liêm, Đường Xuyên trung ái” ở Thừa Thiên Huế thế kỷ XIX

NGUYỄN THẾ

Vào nửa cuối thế kỷ XIX, người dân Thừa Thiên Huế (lúc đó gọi là phủ Thừa Thiên) có truyền tụng câu: “c ngạn thanh liêm, Đường Xuyên trung ái”.

Bến trăng gầy

VŨ NGỌC GIAO

Sau hai đời chồng long đong lận đận, chị về với má ở ngôi nhà ven nhánh Trường Giang.

“Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu” -Sức hấp dẫn của ngôn ngữ nghệ thuật

HOÀNG KIM NGỌC

Hồ Anh Thái thuộc số các nhà văn mà người đọc có thể “ngửi văn” đoán ra ngay tác giả. Bởi anh đã tạo cho mình được một giọng điệu không lẫn vào đâu được (dù nội dung kể ở mỗi cuốn sách là khác nhau).

Thơ Sông Hương 07-2023


Trương Công Tưởng - Phạm Hiền Mây - Huỳnh Minh Tâm - Nông Quang Khiêm - Mai Xuân Thắng

Con người và di sản

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Chữ di sản ở đây xin đọc với nghĩa rộng, bao gồm di sản vật thể, phi vật thể, thiên nhiên, tôn giáo tín ngưỡng… Di sản luôn hiện lên với vẻ ngoài dễ xác định, cho dù có bị hư hoại đi nhiều qua thời gian.

Thương Huế khôn nguôi


Nhạc và lời: NGUYỄN VĂN VŨ

Trang 1/2