Tạp chí Sông Hương - Số 1 (T.6-1983)
Thư Sông Hương
14:49 | 18/03/2008
Mang tên dòng sông duyên dáng thả mình bên thành phố Huế - SÔNG HƯƠNG, những trang tạp chí này là dòng chảy của những cảm xúc tươi đẹp trên “khúc ruột miền Trung” đất nước.
Mang tên dòng sông duyên dáng thả mình bên thành phố Huế - SÔNG HƯƠNG, những trang tạp chí này là dòng chảy của những cảm xúc tươi đẹp trên “khúc ruột miền Trung” đất nước. Từ nơi đây như truyền thống đã có, sẽ bắt đầu cuộc gặp gỡ giữa những văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu với bạn đọc cùng thời của họ.

SÔNG HƯƠNG sẽ chuyển đến các bạn những sáng tác mới, những công trình nghiên cứu, phê bình, những cuộc mạn đàm về văn học, nghệ thuật và văn hoá, cùng trang văn học nước ngoài nằm trong tầm quan tâm của mỗi chúng ta.

Tạp chí phấn đấu là tiếng nói văn nghệ - văn hoá chính thức của một vùng đất, với những dấu hiệu riêng của nó, trong khi không ngừng vươn lên gắn bó với bước đi chung của đời sống văn nghệ đất nước.

Để làm tròn chức trách ngôn luận của mình trên mặt trận văn hoá - văn nghệ dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V , SÔNG HƯƠNG mong đợi bài vở, ý kiến của văn nghệ sĩ trong tỉnh, của các văn nghệ sĩ từ các cơ quan Trung ương và các tỉnh bạn. Tạp chí mong đợi sự có mặt sinh động của các bạn đọc trong đời sống tạp chí cũng như những góp ý phê bình của tất cả những người quan tâm.

Bằng số ra mắt này, SÔNG HƯƠNG chào mừng giải thưởng văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên lần thứ nhất và Đại hội Văn nghệ toàn tỉnh lần thứ hai, chào mừng các Đại hội toàn quốc các ngành văn học nghệ thuật, những sự kiện có ý nghĩa trong đời sống chính trị văn hoá của nhân dân và hoạt động sáng tạo của mỗi một văn nghệ sĩ.

Bước lên con đường phục vụ đông đảo người đọc, con đường đầy vinh dự và không ít khó khăn này. Tạp chí chân thành cảm ơn sự giúp đỡ động viên của các cơ quan đoàn thể anh chị em văn nghệ và các nhà nghiên cứu trong địa phương và cả nước giúp cho tạp chí chóng ra mắt và đi vào đời sống sôi nổi của chúng ta.

Thi hào Nguyễn Du xưa đã viết “Hương Giang nhất phiếm nguyệt”, - có một mảnh trăng trên sông Hương - mảnh trăng đó hẳn phải là tất cả tâm hồn thi ca lồng lộng của nhà thơ trên dòng sông trong xanh yên tĩnh này; cũng trên dòng sông đó hôm nay, phải chăng vầng trăng lớn của nghệ thuật và cuộc sống chúng ta sẽ soi mình…

SÔNG HƯƠNG mong đợi tấm lòng các bạn.

Huế, tháng 4-1983.

Các bài mới
Món ăn Huế (07/07/2010)
Vô đề (26/03/2008)