Tạp chí Sông Hương - Số 1 (T.6-1983)
Lá rụng
15:26 | 26/03/2008
Phải gió mùa đông khắc nghiệt? Phải đất mùa đông khô cằn? Để cho lá rụng, trơ cành Riêng tôi không tin là vậy
Lá rụng
Nhà văn Nguyễn Quang Hà

Có một mùa đông, năm ấy 
Chúng tôi trở lại bưng biền 
Men triền dốc đá nghiêng nghiêng 
Đi tìm nấm mồ người bạn 

Đá trơn bàn chân lạnh cóng 
Gió lùa, tê buốt đôi tay 
Mưa bay, mưa bay, mưa bay 
Áo ướt răng run cầm cập 

Đây rồi, mộ anh, nấm đất 
Thương anh nằm lại giữa rừng 
Chúng tôi, bốn đứa, rưng rưng 
Lặng nhìn mộ anh, không nói 

Lá vàng rơi, 
Cơ hồ lá rơi không mỏi 
Mộ anh lá đầy thêm mãi 
Đắp lên, thành chiếc chăn vàng 

Lần ấy bỗng dưng tôi hiểu 
Vì sao lá rụng mùa đông

NGUYỄN QUANG HÀ
(nguồn: TCSH số 1 - tháng 6.1983)

Các bài mới
Món ăn Huế (07/07/2010)
Vô đề (26/03/2008)
Các bài đã đăng
Bố (26/03/2008)
Đề ảnh (26/03/2008)
Đêm trên cát (26/03/2008)
Nước giếng (21/03/2008)
Thư Sông Hương (18/03/2008)