Tạp chí Sông Hương - Số 230 (tháng 4)
Dòng sông năm tháng
14:49 | 17/04/2008
Tôi về vốc nước dòng sôngChút rong rêu cũ phiêu bồng đã lâuCòn đây sóng vỗ chân cầuTiếng đàn xưa lạnh, ngọn cau nắng tàn

Bóng người chí đá dạ vàng
Mái đầu trắng bạc bên hàng lau thưa

Tôi về nhặt nắng cùng mưa
Nhặt trang cổ sử lúc vừa trăng lên

TIẾN THẢO
(nguồn TCSH số 230 - 04- 2008)
Các bài mới
Mơ vườn lạnh (18/04/2008)
Những con cá (18/04/2008)
Thiếu phụ (18/04/2008)
Chuyển mùa (18/04/2008)
Thành phố tôi (18/04/2008)
Cỏ lau (18/04/2008)
Các bài đã đăng
Sóng ngoài khơi (16/04/2008)
WTC sụp đổ (16/04/2008)