Tạp chí Sông Hương - Số 230 (tháng 4)
Ghi ở mộ Thầy
14:58 | 17/04/2008
Hành hương về núi Thần ĐinhLên chùa Kim Phong trên nghìn bậc đá

Chùa tan lâu rồi
Móng gạch vẫn còn đây
Vẫn còn đây ngôi miếu thờ Thần bên hữu
Còn giếng Tiên - trời vắt xanh lam
Linh hiển sâu thế rồng chín khúc
Lèn đá dựng vọng tiếng chuông ngân
Và ngôi mộ Thầy
(*)
Thầy viên tịch sau chùa tan
Tu hành đắc Pháp...

Ngôi mộ Thầy bị đào khoét giếng
Những kẻ lặn mò châu báu
Châu báu đâu có nơi Thầy
Bao năm tay nải treo áo cà-sa chân đất khất thực
Xương cốt Thầy bụi đất...

Chúng tôi thắp nén hương bên phần mộ
Xin vái Thầy mấy vái
Rồi đắp cao ngôi mộ đá cho Thầy
Sương khói mờ chùa Non...

VĨNH NGUYÊN
(nguồn TCSH số 230 - 04- 2008)

--------------
(*) Ngôi mộ tìm thấy bên di tích chùa Kim Phong (chùa Non), núi Thần Đinh, Quảng Bình

 

Các bài mới
Mơ vườn lạnh (18/04/2008)
Những con cá (18/04/2008)
Thiếu phụ (18/04/2008)
Chuyển mùa (18/04/2008)
Thành phố tôi (18/04/2008)
Cỏ lau (18/04/2008)
Các bài đã đăng
Cái tôi có thể (17/04/2008)
Sóng ngoài khơi (16/04/2008)
WTC sụp đổ (16/04/2008)