Tạp chí Sông Hương - Số 230 (tháng 4)
Thành phố tôi
14:51 | 18/04/2008
Thành phố tôi như một ráng mâyTrôi ngoài cửa gióNhững lóng rêu lần qua tay áo rũ   Cuối sông lơ đãng rượu như mình

Thành phố nuột nà đến tận cái mong manh
Như chiếc gai cho một lần nhắc nhớ
Quày quả em bói tìm cơn trách quở
Thành phố đầy mưa
Tôi đi…

Rồi thành phố không về kịp một chuyến xe
Mùa đông không bạc thếch chân người
Ráng mây còn mỏng hơn mùa thu cũ
Tôi rơi…

LÊ TẤN QUỲNH
(nguồn: TCSH số 230 - 04- 2008)
Các bài mới
Mơ vườn lạnh (18/04/2008)
Những con cá (18/04/2008)
Thiếu phụ (18/04/2008)
Chuyển mùa (18/04/2008)
Các bài đã đăng
Cỏ lau (18/04/2008)
Ngày thứ 22 (17/04/2008)
Hộp thư chết (17/04/2008)
Biển đêm (17/04/2008)
Tạo hóa (17/04/2008)
Bức tranh (17/04/2008)