Tạp chí Sông Hương - Số 143 (tháng 1)
Trăng lạnh
16:28 | 22/04/2008
Trăng treo đầu núilạnh câyMắt đêm rung nhẹRớt đầy giọt sương
Một mình vớt hạt
trên nguồn
Ươm thành mây lạnh
Mưa tuôn xuống đời
Ngồi yên đếm những

nụ cười
Nhả từng khói sóng
Bay vời thênh thênh
Ngả mình em thiếp
bên sông
Nằm trên trăng lạnh
Mơ màng cõi xuân
                            Huế 7 - 2000

LÊ NGÃ LỄ
(nguồn: TCSH số 143 - 01 - 2001)
Các bài mới
Mùa đông (22/04/2008)
Một mình (22/04/2008)
Nụ cười xưa (22/04/2008)
Các bài đã đăng
Góc khuất Huế (22/04/2008)
Bay cao thì nắng (21/04/2008)