Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Khoảng 3 giờ sáng 23 tháng mười
16:25 | 23/04/2008
Và cuối cùng y đã đến ngồi vào vị trí của mình, xếp đặt lại đồ đạc trong căn phòng.Y đã tìm thấy một chúc thư.

Chúc thư nói về y - Kẻ vắng mặt. Kẻ sống trong dung tưởng. Kẻ bội phản,
                      kẻ mù loà.
Kẻ khai mở phiêu lưu mạo hiểm. Kẻ tìm kiếm niềm vui không  hạn giới...
Kẻ toa rập áp phe. Kẻ nhục nhã, tàn tệ.
Kẻ đi trên những bất hạnh và tự nhấn ngập tối tăm.

Kẻ phản kháng và tìm đến những chân trời.
Kẻ khát khao những địa hạt mà những mẫu tự thường nhật không thể
đạt tới.

Kẻ tìm kiếm một đoạn tuyệt. Một thực tại.

Kẻ đến hơi sớm tương lai...

Thư không người gửi. Không nơi chốn.
Người nhận: - Nguyễn Hữu Hồng Minh.
                                                       23 tháng Mười, 2000.

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Đón giao thừa (23/04/2008)
Qua dốc hoa mưa (23/04/2008)