Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Huyễn
10:09 | 29/04/2008
I. Đôi khi nhơ nhớ trong đời... Điều gì không rõ đã rời vuột điRồi buồn chẳng hiểu buồn chiCứ ngơ ngẩn tựa phân ly -                                       một người...


II. Đôi khi lãng đãng giữa lời
Chợt nghe ngôn ngữ sáo vời lạ xa
Nhập thân hồn lá, hồn hoa
Thấy tôi hư, thực - đi qua cuộc trần

III. Và rồi - như có, như không
Đôi khi hiện hữu ở trong mơ màng
Từng trông vàng lá - mùa sang
Sương vây tóc trắng, tôi quàng đầy tay

IV. Và buồn- đi đó, đi đây
Lên ngàn - xuống lũng - khuây khuây
                                              lại về
Và đời lại tỉnh, lại mê
Loay hoay bỏ - lại nhận về tâm tư.


LÊ MAI
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)

Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Hoa tỉ muội (23/04/2008)
Đón giao thừa (23/04/2008)
Qua dốc hoa mưa (23/04/2008)