Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Con đường
10:15 | 29/04/2008
Trên thiên đường ai biếtBao kiếp người kiếm tìm

Dưới âm thế ai tin
Đường thần linh quỷ sứ

Ngoằn ngèo đường thế sự
Muôn ngả một nẻo riêng

Đén tình yêu thiêng liêng
Vượt suối sâu đèo dốc

Thênh thênh đường cao tốc
Vận hiểm hoạ tàu xe

Suốt đường ngầm tái tê
Qua con tim giá lạnh

Những con đường xa lánh
Biết đường nào em qua.
                                4 - 2000.

HOÀNG NIÊN
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Huyễn (29/04/2008)
Hoa tỉ muội (23/04/2008)
Đón giao thừa (23/04/2008)
Qua dốc hoa mưa (23/04/2008)