Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Chợ hoa
10:44 | 29/04/2008
Chợ hoa phiên Tết thêm đôngNgười xinh bán cúc bán hồng khéo chưa?

Hoa thì thủng thẳng hãy mua
Hỏi thăm em có hay chưa có gì?

 


NGUYỄN VĂN CHƯƠNG
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Con đường (29/04/2008)
Huyễn (29/04/2008)
Hoa tỉ muội (23/04/2008)
Đón giao thừa (23/04/2008)
Qua dốc hoa mưa (23/04/2008)