Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Cội nguồn thương trăng
09:36 | 02/05/2008
Khư khư ôm bóng Lam Kiềutrăng lùa Cuội xuống phì nhiêu cánh đồng

Cây đa ba chạc ai trồng
chia ba nẻo lá phiêu bồng khói mây

Trôi qua mười sáu trăng gầy
tủi thân Cuội gối khuỷu tay thương rằm

Anh quen buộc lấy võng nằm
rong chơi cái bóng lăm nhăm trước nhà

Ham chi xáp mặt Cuội già
so dây mở khúc Nguyệt tà nghêu ngao
                                                2000

PHẠM NGỌC CẢNH
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Sắc màu (02/05/2008)
Vui với hoa (29/04/2008)
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)
Chợ hoa (29/04/2008)
Con đường (29/04/2008)
Huyễn (29/04/2008)
Hoa tỉ muội (23/04/2008)