Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Một phía cánh đồng
09:39 | 02/05/2008
Tôi đi về phía cánh đồngBất chợt nghe tiếng nhọc nhằn lúa hátVọng từ thẳm sâu đất đai trăn trở...

Những cánh đồng chẳng bao giờ cạn mồ hôi
Và hình như lửa mặt trời
Chỉ đổ đầy những mặt đồng kham khổ?

Phía cánh đồng, phía ra đời hạt lúa
Phì nhiêu giấc mơ nhà nông giản dị và mong manh
Những giấc mơ như lúa mênh mông
Phấp phỏng trước ngày mưa, tháng nắng.

Phía cánh đồng, phía lớp lớp thợ cày
Lật những sá đất cỗi cằn soi tìm châu báu
Lầm lũi đời trai sau từng bước trâu đi...

Phía cánh đồng, phía tà áo mẹ tôi
Lất phất bạc giữa mưa phùn tháng chạp
Mẹ vắt cả cánh đồng giá rét
Thành bữa cơm giáp hạt ngọc ngà.

Tôi đi về phía cánh đồng
Áp ngực xuống đất đai lam lũ
Nghe dội rung luân khúc gieo trồng...
                                                             3/2000

THAI SẮC
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Sắc màu (02/05/2008)
Vui với hoa (29/04/2008)
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)
Chợ hoa (29/04/2008)
Con đường (29/04/2008)
Huyễn (29/04/2008)
Hoa tỉ muội (23/04/2008)