Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Bắt đầu
09:44 | 02/05/2008
...Hoa giấy có màu sao không nói...

Đơn điệu ngôi nhà phố mới,
bốn tầng lên dần bên nhau
Hoa giấy có màu sao không nói
mở hè hoa phượng trốn đi đâu?

Mùa xuân
                        dòng người
                                     quen lạ
Cũ - và - mới - đang - bắt - đầu...


LÊ HUY QUANG
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Mùa (02/05/2008)
Sắc màu (02/05/2008)
Vui với hoa (29/04/2008)
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)
Chợ hoa (29/04/2008)
Con đường (29/04/2008)