Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Bố
09:51 | 02/05/2008
...Bon chen lắm chỉ mệt ngườiHồn nhiên bố sống cuộc đời hiền lương...

                                          Kính viếng hương hồn Bố!

Tuổi thơ học chữ thánh hiền
Tuổi trai buôn bán ngược lên Thượng Lào
Bản Ban, Xiêng Khoảng, Cửa Rào...
Thấp cao chẳng có đất nào hơn quê
Tìm đường khăn gói bố về
Trường làng dạy trẻ, yên bề vợ con
Giấc mơ nước nước non non
Mấy năm lang bạt chẳng còn
bao nhiêu
Còn chăng dăm bảy trang Kiều
Với hương khói Nguyễn qua nhiều thanh minh
Không cầu danh không cầu vinh
Giữa dòng khôn dại riêng mình đúng sai
Bon chen lắm chỉ mệt người
Hồn nhiên bố sống cuộc đời
hiền lương
Con không lấy bố làm gương
Vẫn yêu vẫn quý con đường bố đi
Quý lòng hỷ xả từ bi
Giúp người dẫu biết lắm khi
thiệt mình
                                                                2000

NGÔ XUÂN HỘI
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Dạo khúc số 2 (02/05/2008)
Bắt đầu (02/05/2008)
Mùa (02/05/2008)
Sắc màu (02/05/2008)
Vui với hoa (29/04/2008)
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)