Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Suối mơ
10:01 | 02/05/2008
...Bao năm dựngđá nằm chơi với rừng...

Ta về thức cội bằng lăng
Nhặt hoa tím rụng
nhặt trăng bên đồi
Trong veo suối
khát
trầm tôi
Bao năm dựng
đá nằm chơi với rừng
Ghềnh băng vượt thác
                                xẻ thung
“SUỐI MƠ” trải nắng
đem lòng ra phơi

Chiều không đi
nhập bóng ngồi
Quán chông chênh
                           rót rượu mời
chao em...
                        Tân Phú 13/8/2000

KIỀU TRUNG PHƯƠNG
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Bố (02/05/2008)
Dạo khúc số 2 (02/05/2008)
Bắt đầu (02/05/2008)
Mùa (02/05/2008)
Sắc màu (02/05/2008)
Vui với hoa (29/04/2008)
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)