Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Thơ viết ở sân chùa
10:40 | 13/05/2008
Em huyền ảo với mùi hương hoa đạiVà trắng trong như một búp sen hồTôi lầm lỡ nói lời vụng dạiKẻ phàm phu tục tử đến sân chùa.

Em lặng lẽ vùng tâm tư thanh thản
Mà trời xa thì sâu thẳm niềm xanh
Sông tái hiện bình yên phẳng lặng
Mái chèo nào gieo giọt nước
                                         long lanh.

Tôi lóng ngóng những gì cần
                                     nắm bắt
Nên đánh rơi dự định của đời tôi
Chỉ thương nhớ là tôi không
                                        để mất
Với mùi hương buổi sáng đoá
                                      sen tươi.


HẢI KỲ

(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)

Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Một chút xanh (13/05/2008)
Đạo và đời (06/05/2008)
Xác hồng (06/05/2008)
Vườn thơ (02/05/2008)
Suối mơ (02/05/2008)
Bố (02/05/2008)
Dạo khúc số 2 (02/05/2008)
Bắt đầu (02/05/2008)
Mùa (02/05/2008)