Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Câu thơ và biển nước
10:41 | 13/05/2008
Cơn lũ xoáy mòn vai mẹGiạt trôi manh áo em thơNhận chìm bếp lửaNhững hạt lúa không biết lội

Người cùng khổ tiếp tục đời mình dưới mái lá che tạm
Sưởi ấm bằng ánh sáng trăng sao
Đêm đêm
Sóng ì oạp lưng nâu
Mảnh lưng khum như con thuyền
                                           lật úp

Tôi lênh đênh giữa những dòng
                                       nhạt thếch
Đâu rồi chuồn đỏ dại khờ
Không về cắn rốn câu thơ

Ruộng đồng lấp loá
Mái lá bập bềnh
Những khuôn mặt như lưỡi cày
 rẽ sóng

Tôi thả bài thơ xuống nước
Ước chữ nghĩa là thuyền.


LƯU XÔNG PHA

(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)

Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Một chút xanh (13/05/2008)
Đạo và đời (06/05/2008)
Xác hồng (06/05/2008)
Vườn thơ (02/05/2008)
Suối mơ (02/05/2008)
Bố (02/05/2008)
Dạo khúc số 2 (02/05/2008)
Bắt đầu (02/05/2008)