Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Dại khờ
10:48 | 13/05/2008
Vô tư quá tôi trở thành khờ dạiNên chi lỡ hẹn một lời thề
Cứ nhớ một chiều xuân năm ấy
Con én buồn nghiêng cánh đồng quê
Thời trai trẻ một lần kỷ niệm
Mà tháng năm tàn úa phía riêng mình
Cứ nhớ... nhớ hoài khờ dại ấy
Suốt dặm đường, nẻo lối trường chinh...
Nên cứ ước lần dại khờ thuở trước.
Một lần thôi! Cũng đủ để răn lòng.
Nhưng lần nữa, lại một lần thêm nữa
Dại khờ nào cũng hoá kiếp chưa xong.
Và ai hỡi! Mỗi lần tôi khờ dại
Bỗng sướng vui giữa bao kẻ khôn lường...
                                    Huế, tháng 11 - 2000

THANH TÚ

(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)

Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Một chút xanh (13/05/2008)
Đạo và đời (06/05/2008)
Xác hồng (06/05/2008)
Vườn thơ (02/05/2008)
Suối mơ (02/05/2008)
Bố (02/05/2008)