Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Hồ
10:49 | 13/05/2008
Mùa thu hẹn ta về Hà NộiTa rong chơi quên cả lối vềMột mình phiêu lãng miền sơn cướcVui cùng trăng cụng chén sơn khê

Giá như thu này không trở lại
Tắm cơn mưa bất chợt sông cầu
Và thu này em không xa ngái
Để rừng kia vàng nắng bờ lau
Có một chiều mình ta lặng lẽ
Ta sang sông trên chiếc cầu già
Ta đâu sợ qua thời trai trẻ
Em tiếc làm chi tuổi kiêu sa.

Mùa thu hẹn ta về Hà Nội
Ta ham chơi quên phố quên lầu
Chừ hồ thu trăng vàng dát bạc
Người ơi người... người ở nơi đâu!


NHẤT LÂM

(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)

Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Một chút xanh (13/05/2008)
Đạo và đời (06/05/2008)
Xác hồng (06/05/2008)
Vườn thơ (02/05/2008)
Suối mơ (02/05/2008)