Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Giao thừa thế kỷ
10:50 | 13/05/2008
Tôi ra lệnh cho giao thừa dừng lạiThế kỷ XX khoan hãy ra điThế kỷ XXI đừng đến vội

Hình như tôi chưa bàn giao xong tôi cho quá khứ
Hình như tôi chưa chuẩn bị được gì để đi tới tương lai

Không ai muốn đói nghèo bước chân qua thế kỷ
Không ai muốn đạn bom cầu vồng qua thế kỷ
Không ai muốn ngày mai như ngày qua

Hỡi trái đất giao thừa hai bốn tiếng
Vòng nguyệt quế pháo hoa cứ khoác mãi vào ngươi

Tôi hy vọng con người sẽ nhìn ra sự thật
Đấng thông minh cứu giúp kẻ ngu đần
Lòng từ thiện lên ngôi thay thù hận

Hình như nước mọi dòng sông vẫn chảy
Hình như cây vẫn nảy lộc đâm chồi

Chưa kết thúc hoà đàm hai thế kỷ
Chưa bình yên trong mỗi trái tim người
Tôi ra lệnh cho giao thừa dừng lại


NGUYỄN TRỌNG TẠO

(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)

Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Một chút xanh (13/05/2008)
Đạo và đời (06/05/2008)
Xác hồng (06/05/2008)
Vườn thơ (02/05/2008)