Tạp chí Sông Hương - Số 150 (tháng 8)
Con khướu ấy
11:33 | 30/05/2008
(Nhân lời kể của một người chơi chim)
Con khướu ấy
Con khướu ấy không còn là chim nữa
Nó đã quên bầu trời và cây xanh

Con khướu ấy không còn là chim nữa
Nó đã quên có đôi cánh thần tình

Nên người chủ đến hai lần quên đóng cửa lồng
Khi biết... nó vẫn cứ đậu lì nguyên đó!

Nó đã quen hót ở trong lồng
Con khướu ấy không còn là chim nữa
                                                           
7/1/2001

MAI NGỌC THANH
(nguồn: TCSH số 150 - 08 - 2001)
Các bài mới
Quê ơi! (30/05/2008)
Cúc biển (30/05/2008)
Các bài đã đăng
Chị tôi (30/05/2008)
Đường chim bay (30/05/2008)