Tạp chí Sông Hương - Số 154 (Tháng 12)
Tiếng ve ở nghĩa trang Trường Sơn
10:30 | 05/06/2008
Kêu sớm, kêu chiều, kêu cả hoàng hônKêu bồ đề xanh (*), kêu tượng đài trắngKêu buốt lá kim trên cây mọc thẳngTiếng kêu nhức nhức Trường Sơn.

Ve kêu mất - còn
Tiếng kèn chiêu tập
Ve kêu mỏi mòn
Nhắc thời máu ứa
“Về chưa... về chưa?”

“Về chưa... về chưa?”
cũng đành nhắc lại
với mồ không tên và mộ có tên!

“Về chưa... về chưa?”
cũng đành nhắc mãi
gọi hồn rừng sâu thăm thẳm lạnh lùng!

Nén hương cháy lên thành đuốc bùng bùng
Ve kêu như lửa trùng trùng ngọn sông...

NGUYỄN HỮU QUÝ
(nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001)

----------------------------
(*) Ở nghĩa Trang LS Trường Sơn có cây bồ đề tự mọc phía sau tượng đài “Tổ quốc ghi công”
Các bài mới
Người điên (05/06/2008)
Những cánh cửa (05/06/2008)
Rượu chiều (05/06/2008)
Nơi cuối sông (05/06/2008)
Các bài đã đăng