Tạp chí Sông Hương - Số 154 (Tháng 12)
Rượu chiều
10:36 | 05/06/2008
Tôi tìm theo lông ngỗngLạc vào quán rượu chiềuLông ngỗng nào có thấy...Người bên người liêu xiêu

Cuộc tình thời li loạn
Trao nỏ thần gối chăn
Mỵ Châu ngây thơ quá
Giờ hậu thế ăn năn

Suốt một đời trắng tóc
Gối lông ngỗng tôi tìm
Máu em rơi thành ngọc
Vết thương đời xuyên tim

Ôi lông ngỗng... lông ngỗng...!
Vó ngựa ghìm đèo mây
Lưỡi gươm cha oan nghiệt
Anh gieo đầu xuống đây.

NHẤT LÂM
(nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001)
Các bài mới
Người điên (05/06/2008)
Những cánh cửa (05/06/2008)
Các bài đã đăng
Nơi cuối sông (05/06/2008)