Tạp chí Sông Hương - Số 154 (Tháng 12)
Người điên
11:09 | 05/06/2008
                Tặng Hoàng HưngCó thật ông đấy không?Vừa đi vừa đếm bướcNhững bước trầm trên trảng cátMột bước lên, lại một bước lùi về

Sóng ôm từng dấu chân
Từng dấu chân đứng yên
Biển hoang dựng bốn bức tường
Màu bồ hóng


Có thật ông đấy không?
Tóc san hô rờn rợn trắng
Bao năm vùi thân nơi mặt sàn
Cái mùi người không phai
Trăng bồ liễu
Trăng như cỗ quan tài thủy táng
Thả trôi một kiếp người
Có thật là ông đấy không?
                       Đêm 10/4/2001


HOÀNG VŨ THUẬT
(nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001)
Các bài mới
Các bài đã đăng
Những cánh cửa (05/06/2008)
Rượu chiều (05/06/2008)
Nơi cuối sông (05/06/2008)