Tạp chí Sông Hương - Số 154 (Tháng 12)
Những khúc dế bên sông
11:15 | 05/06/2008
Sông chảy đời sôngĐôi bờ tiễn biệtĐôi bờ không hay biếtĐôi bờ phụng sự song đôi.

Nước chảy dòng trôi
Tấp vào đây
Những cái nhìn phế thải

Em lặng tờ
Mắt đáy
Đen lại càng đen

Bầy cá lội bao năm
Sông thì vẫn thế
Xanh như từng cái chết thờ ơ

Ngày nọ cá thở nhiều bong bóng
Có chết thì chết trên bờ.

PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
(nguồn: TCSH số 154 - 12 - 2001)
Các bài đã đăng
Người điên (05/06/2008)
Những cánh cửa (05/06/2008)
Rượu chiều (05/06/2008)
Nơi cuối sông (05/06/2008)