Tạp chí Sông Hương - Số 233 (tháng 7)
Nhớ Trịnh Công Sơn
09:43 | 15/07/2008
LÊ BÁ DUYBiết bao ca khúc để đờiMênh mông một cõi đất trời cưu mang

Tà dương lặn xuống địa đàng
Trở về cát bụi hoá vàng thiên thu.

(nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008)

Các bài mới
Nhớ và ghi (17/07/2008)
Các bài đã đăng
Đêm hội tình (15/07/2008)
Đá Vọng Phu (11/07/2008)
Bất chợt (11/07/2008)
Ký ức (11/07/2008)