Tạp chí Sông Hương - Số 233 (tháng 7)
Đêm mưa nhớ mẹ
15:52 | 15/07/2008
KIỀU TRUNG PHƯƠNGCon vềnhà trống tuênh toangGiậu thưa dâm bụt gió xang nhẹ lùa

Đêm nằm
thắt thẻo
nghe mưa
Buồn đổ lệ
trời làm mưa bất ngờ
Vườn sau ngõ trước hoang sơ
Nhìn lên ảnh mẹ. Bàn thờ. Con đau…
Khăn tang. Lạy mẹ. Khấn cầu
Mẹ dứt nghiệp
Phật nhiệm mầu
vãn sinh
Không không có có sắc hình
Hương lan toả
Di Đà kinh
nhẹ hều…

(nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008)

Các bài mới
Nhớ và ghi (17/07/2008)
Các bài đã đăng
Thấy và không (15/07/2008)
Đêm hội tình (15/07/2008)
Đá Vọng Phu (11/07/2008)
Bất chợt (11/07/2008)