Tạp chí Sông Hương - Số 233 (tháng 7)
Đến Huyền Không
16:01 | 15/07/2008
ĐÀO VIẾT BỬUNụ cười ai bỏ sau lưngGió qua lững thững trên từng liễu nghiêng

Hạt bay - hạt ngự non thiền
Triều Tâm thư trụ thượng huyền - Huyền Không

(nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008)

Các bài mới
Nhớ và ghi (17/07/2008)
Các bài đã đăng
Một mình (15/07/2008)
Thấy và không (15/07/2008)
Đêm hội tình (15/07/2008)
Đá Vọng Phu (11/07/2008)