HUẾ NGÀY NAY (new)
Triển lãm chuyên đề “Báo chí Huế - Những chặng đường”
09:44 | 11/08/2017

Chiều 10-8, Bảo tàng Văn hóa Huế đã tổ chức  khai mạc phòng triển lãm trưng bày chuyên đề “Báo chí Huế - Những chặng đường”. Triển lãm nhằm hướng đến kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và  kỷ niệm 90 năm tờ báo Tiếng Dân ra số đầu tiên (10-8-1927) do nhà chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng thành lập.

Triển lãm chuyên đề “Báo chí Huế - Những chặng đường”

Triển lãm trưng bày gần 150 hình ảnh, tư liệu về báo chí Huế qua 4 giai đoạn:  Báo chí Huế trước Cách mạng tháng Tám, Báo chí Huế giai đoạn 1945 – 1954, Báo chí Huế giai đoạn 1954 – 1975, Báo chí Huế giai đoạn 1975 đến nay. 

 

 

Trong đó, chủ yếu là loại hình báo in có xu hướng tiến bộ, dân tộc, yêu nước và cách mạng, nhằm tái hiện một phần diện mạo của báo chí Huế qua các giai đoạn lịch sử mà mỗi tờ báo đã lưu dấu các giá trị di sản văn hóa địa phương. Đặc biệt là tờ báo Tiếng Dân do nhà chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng vận động thành lập và ra mắt bạn đọc số đầu tiên vào ngày 10-8-1927 có ý nghĩa quan trọng. Đây là tờ báo tiếng Việt xuất bản định kỳ và tồng tại ở thế đứng đối lập công khai hợp pháp ngay giữa chế độ thực dân và phong kiến từ năm 1927 đến năm 1943.

 

 


Điểm nổi bật trong sự phát triển không ngừng của báo chí ở Huế là sự ra đời sớm của dòng báo chí tiến bộ, yêu nước và cách mạng. Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, báo chí ở Huế là phương tiện thông tin thiết yếu, có vai trò, vị trí quan trọng đối với đời sống xã hội, là một bộ phận gắn liền mật thiết với lịch sử dân tộc, một nguồn sử liệu phong phú, đa dạng góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lịch sử và văn hóa Huế trong thời kỳ cận hiện đại.

 

 

 

 

 

 

 

Phương Anh
 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng