HUẾ NGÀY NAY (new)
Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm giai đoạn 2014-2017
14:31 | 14/09/2017

    
Sáng ngày 14/9, tại Thành phố Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (2014-2017) và tập huấn nghiệp vụ.

Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm giai đoạn 2014-2017
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên cho biết, tại Hội nghị lần này sẽ đánh giá tổng kết về công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, những thành tựu đạt được và những vấn đề tồn tại, hạn chế, những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

 

Hội nghị cũng sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước nhằm đưa sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phát triển đép ứng được những đòi hỏi của thời ký công nghiệp hóa hiện đại hóa và đẩ mạnh hội nhập quốc tế, tìm ra giải pháp phù hợp trong xu thế phát triển để quản lý và thúc đẩy lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đạt được những thành tựu trong những năm tiếp theo.

Trong 2 ngày 14 - 15/9, Hội nghị tập trung hai nội dung chính là tổng kết hoạt động và tập huấn nghiệp vụ. Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong nước trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật, công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy các hoạt động sự nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm, nhiều công trình có giá trị nghệ thuật và đưa mỹ thuật, nhiếp ảnh đến với công chúng , góp phẩn xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam ra thế giới. 

 

Phương Anh

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng