HUẾ NGÀY NAY (new)
Hội thảo khoa học " Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và vấn đề đặt ra
16:38 | 23/11/2017

Sáng ngày 23/11, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo Khoa học về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo nhằm hưởng ứng kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Hội thảo khoa học " Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và vấn đề đặt ra

Thừa Thiên Huế, dãi đất hẹp của miền trung, nơi chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, nơi hội tụ, tiếp biến, giao thoa và thang hoa nhiều nền văn hóa. Với lịch sử hơn 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân và hàng ngàn năm tồn tại và phát triển của vùng đất bản địa, những thế hệ nối tiếp nhau đã tạo dựng và gìn giữu cho chúng ta một hệ thống các loại hình di tích lịch sử văn hóa phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình và độc đáo về giá trị nghệ thuật.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 156 di tích được xếp hạng (02 di tích cấp Quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp Quốc gia, 69 di tích cấp Tỉnh), trong đó có 36 di tích, cụm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế và 120 di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế. Tính đến nay, hầu hết các địa phương ở Thừa Thiên Huế đều có di tích được xếp hạng, đối với mỗi di tích được xếp hạng đều gắn liền với sự kiện, nhân vật lịch sử liên quan đến di tích.

Với mong muốn chia sẻ và đóng góp những ý kiến, kinh nghiệm vào công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu; làm cơ sở xem xét, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm từ kết quả thực tiễn trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  Đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước và phát huy vai trò, thế mạnh của các cơ quan trong công tác quản lý.

 

Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng