Giá sách Sông Hương
Tác phẩm mới tháng 12/2021


SÔNG NÓI CUỘC VÔ THƯỜNG (Tùy búy), Phạm Nguyên Tường, Nxb. Thuận Hóa, 2021.

Tác phẩm mới tháng 12SDB/2021


LẦN ĐƯỜNG THEO BÓNG (Chân dung văn học), Văn Thành Lê, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 11/2021


MÂY TÍA NGANG TRỜI (Tập truyện ngắn), Nguyễn Luân, Nxb. Văn học và Sbook, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 10/2021


MƯA MÙA LÊN MEN (Thơ), Nguyễn Thiền Nghi, Nxb. Thuận Hóa, năm 2021

Tác phẩm mới tháng 09/2021


MỘT VÍ DỤ XOÀNG (Tiểu thuyết), Nguyễn Bình Phương, Nxb. Hội Nhà Văn & Công ty sách Tao Đàn, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 09SDB/2021

NGHỆ THUẬT HUẾ (L’Art à Hué), (Nghiên cứu), Léopold Michel Cadière, bản dịch Nguyễn Thanh Hằng Nxb. Thế Giới & Nhã Nam book, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 08/2021


SÀI GÒN NGOẢNH LẠI TRĂM NĂM (hồi ức, sưu khảo), Phạm Công Luận, Phanbooks và Nxb. Đà Nẵng, năm 2021. 

Tác phẩm mới tháng 07/2021


MÂY VẪN BAY TRÊN BẦU TRỜI THÀNH PHỐ (Truyện ngắn), Hồ Huy Sơn, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 06/2021


VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP, PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ, Nxb. Thông tin và Truyền thông, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 06SDB/2021


ĐỊA CHÍ LÀNG MỸ LỢI (nhiều tác giả), Nxb. Thuận Hóa, tái bản lần thứ nhất năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 05/2021


NHỮNG MÙA NGUYÊN TIÊU, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Nxb Thuận Hóa, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 04/2021


TÁC PHẨM TRONG NĂM 2020, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 03SDB/2021


VỀ HUẾ (Tùy bút), Trần Kiêm Đoàn, Nxb. Phụ nữ và Phanbook, năm 2019.

Tác phẩm mới tháng 12/2020


MÙA BẠCH DIỆP (Tập thơ), Bạch Diệp, Nxb. Hội Nhà văn, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 11/2020


LÝ DO CỦA HY VỌNG (Phê bình thơ), Hồ Thế Hà, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Tác phẩm mới tháng 09/2020


THƯƠNG HOÀI THƯƠNG HỦY (Tập thơ), Nguyễn Lãm Thắng, Nxb. Đại học Huế, 2020.

Tác phẩm mới tháng 08/2020


MIỀN QUÊ THƠ ẤU (Hồi ký), Thanh Tùng, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 06/2020


ĐƯỜNG BIÊN THƠ (phê bình), Hồ Thế Hà, Nxb Văn học, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 05/2020


TỨ TUYỆT COVID-19 (Tập thơ), Võ Quê, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 04/2020

  
THU VÀNG BAY (Tập thơ), Ngàn Thương, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Trang 1/6
12 3 4 5 6