Giá sách Sông Hương
Tác phẩm mới tháng 03SDB/2021


VỀ HUẾ (Tùy bút), Trần Kiêm Đoàn, Nxb. Phụ nữ và Phanbook, năm 2019.

Tác phẩm mới tháng 12/2020


MÙA BẠCH DIỆP (Tập thơ), Bạch Diệp, Nxb. Hội Nhà văn, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 11/2020


LÝ DO CỦA HY VỌNG (Phê bình thơ), Hồ Thế Hà, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Tác phẩm mới tháng 09/2020


THƯƠNG HOÀI THƯƠNG HỦY (Tập thơ), Nguyễn Lãm Thắng, Nxb. Đại học Huế, 2020.

Tác phẩm mới tháng 08/2020


MIỀN QUÊ THƠ ẤU (Hồi ký), Thanh Tùng, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 06/2020


ĐƯỜNG BIÊN THƠ (phê bình), Hồ Thế Hà, Nxb Văn học, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 05/2020


TỨ TUYỆT COVID-19 (Tập thơ), Võ Quê, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 04/2020

  
THU VÀNG BAY (Tập thơ), Ngàn Thương, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Tác phẩm mới tháng 03/2020

RƠM RẠ QUÊ NHÀ (Tùy bút), Ngô Công Tấn, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Tác phẩm mới tháng 12/2019

HUẾ MÙA ĐÔNG 1999 (Trường ca), tác giả Nguyễn Duy Từ, Nxb. Thuận Hóa, 2019. 

Tác phẩm mới tháng 10/2019

DẠO BƯỚC (Tiểu luận), Henry David Thoreau, Trần Hoàng Thư dịch, Nxb. Đà Nẵng & Domino books, quý IV 2018.

Tác phẩm mới tháng 09/2019


ĐỜI VỚ VẨN (Tiểu thuyết, Trần Như Luận, Nxb. Hội Nhà văn, 2019).

Tác phẩm mới tháng 07/2019


GIẤC MƠ CÂY (Thơ), Trần Vũ Long, Nxb. Hội Nhà văn, 12/2018.

Tác phẩm mới tháng 6/2019

THƠ MAI VĂN HOAN, (Tuyển thơ), tác giả Mai Văn Hoan, Nxb. Thuận Hóa, 4/2019. 

Tác phẩm mới tháng 05/2019

TỪ DỤ THÁI HẬU (Tiểu thuyết), tác giả Trần Thùy Mai, Nxb. Phụ Nữ, 2019.

Tác phẩm mới tháng 04/2019

KHÔNG NƠI NAO LÀ CHỐN TÔI (Tập thơ), Đỗ Văn Khoái, Nxb. Thuận Hóa, quý IV 2018

Tác phẩm mới tháng 03/2019

ĐÃI CÁT LẤY VÀNG (Ghi chép và Tản văn), Nguyễn Khắc Phê, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, quý IV/2018.

Tác phẩm mới tháng 12/2018

HÀNH TRÌNH CÀ PHÊ: Lịch sử thế giới quanh ly cà phê, tác giả Mark Pendergrast, Quế Chi và Mỹ Phương dịch, Thaihabooks & Nxb. Lao Động, 2018.

Tác phẩm mới tháng 11/2018

NGƯỜI HÁT GỌI MẶT TRỜI (truyện ngắn), tác giả Vũ Thanh Lịch, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018.

Tác phẩm mới tháng 10/2018

TUỔI NƯỚC ĐỘC (tiểu thuyết), tác giả Dương Nghiễm Mậu, Nxb. Hội Nhà văn & Tao Đàn, 2018. 

Trang 1/6
12 3 4 5 6