Giá sách Sông Hương
Tác phẩm mới tháng 04/2023


ĐÊM NẰM NGHE KÝ ỨC (Thơ), Ngô Minh Oanh, Nxb. Hội Nhà văn, 2023.

Tác phẩm mới tháng 12/2022

CHÚT NẮNG PHƯƠNG NAM (Phê bình lý luận). Tác giả Phạm Phú Phong (Chủ biên) và Phạm Phú Uyên Châu, Trần Thị Vân Dung, Nxb. Hội Nhà văn, 2022.

Đón đọc Tạp chí Sông Hương số Tết 408, tháng 2 - 2023

Quý bạn đọc thân mến,

Những giá trị về văn hóa, di sản và con người Thừa Thiên Huế luôn được giữ gìn và lan tỏa, thấm vào các loại hình nghệ thuật để tiếp tục hành trình cùng thời gian. Thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với nhiều dấu ấn riêng biệt; từ giá trị di sản vật thể và phi vật thể mà thế giới đã công nhận, đến ngõ nhỏ thân thương, những cây xanh già cỗi hay mầm xanh đều được nâng niu trân trọng.

 

Tác phẩm mới tháng 11/2022


VƯỜN HOA CỦA BÉ (Tập thơ), Ngàn Thương, Nxb. Thuận Hóa, Huế, quý 3/2022.

Tác phẩm mới tháng 10/2022


THƠ HUẾ TỪ NĂM 2000 (Tuyển thơ), Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Nxb. Thuận Hóa, 2022.

Tác phẩm mới tháng 12/2021


SÔNG NÓI CUỘC VÔ THƯỜNG (Tùy búy), Phạm Nguyên Tường, Nxb. Thuận Hóa, 2021.

Tác phẩm mới tháng 12SDB/2021


LẦN ĐƯỜNG THEO BÓNG (Chân dung văn học), Văn Thành Lê, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 11/2021


MÂY TÍA NGANG TRỜI (Tập truyện ngắn), Nguyễn Luân, Nxb. Văn học và Sbook, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 10/2021


MƯA MÙA LÊN MEN (Thơ), Nguyễn Thiền Nghi, Nxb. Thuận Hóa, năm 2021

Tác phẩm mới tháng 09/2021


MỘT VÍ DỤ XOÀNG (Tiểu thuyết), Nguyễn Bình Phương, Nxb. Hội Nhà Văn & Công ty sách Tao Đàn, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 09SDB/2021

NGHỆ THUẬT HUẾ (L’Art à Hué), (Nghiên cứu), Léopold Michel Cadière, bản dịch Nguyễn Thanh Hằng Nxb. Thế Giới & Nhã Nam book, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 08/2021


SÀI GÒN NGOẢNH LẠI TRĂM NĂM (hồi ức, sưu khảo), Phạm Công Luận, Phanbooks và Nxb. Đà Nẵng, năm 2021. 

Tác phẩm mới tháng 07/2021


MÂY VẪN BAY TRÊN BẦU TRỜI THÀNH PHỐ (Truyện ngắn), Hồ Huy Sơn, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 06/2021


VĂN HÓA VÀ HỘI NHẬP, PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ, Nxb. Thông tin và Truyền thông, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 06SDB/2021


ĐỊA CHÍ LÀNG MỸ LỢI (nhiều tác giả), Nxb. Thuận Hóa, tái bản lần thứ nhất năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 05/2021


NHỮNG MÙA NGUYÊN TIÊU, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Nxb Thuận Hóa, năm 2021.

Tác phẩm mới tháng 04/2021


TÁC PHẨM TRONG NĂM 2020, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 03SDB/2021


VỀ HUẾ (Tùy bút), Trần Kiêm Đoàn, Nxb. Phụ nữ và Phanbook, năm 2019.

Tác phẩm mới tháng 12/2020


MÙA BẠCH DIỆP (Tập thơ), Bạch Diệp, Nxb. Hội Nhà văn, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 11/2020


LÝ DO CỦA HY VỌNG (Phê bình thơ), Hồ Thế Hà, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Trang 1/7
12 3 4 5 ...7