Giá sách Sông Hương
Tác phẩm mới tháng 6/2019
15:16 | 04/07/2019

THƠ MAI VĂN HOAN, (Tuyển thơ), tác giả Mai Văn Hoan, Nxb. Thuận Hóa, 4/2019. 

Tác phẩm mới tháng 6/2019

Tập thơ chia làm 4 phần: Chạm (gồm 130 bài thơ tình); Con đường mùa thay lá (gồm những bài thơ tác giả viết về những vùng đất đi qua); Ngẫm chuyện xưa nay (những chiêm nghiệm); Cội rễ (dành riêng cho quê hương, gia đình). Và, có gần 30 bài thơ đã được các nhạc sĩ phổ nhạc. Đánh giá về thơ Mai Văn Hoan, nhà phê bình Phạm Phú Phong viết: “Mai Văn Hoan có một cái chìa khóa tâm hồn của một nhà thơ nhạy cảm, cái nhạy cảm của người thi sĩ thật sự nên anh có thể mở được cái thế giới bí ẩn những hết sức phong phú của tình cảm con người; với mỗi người, mỗi lúc anh đều có cách biểu tỏ riêng, khó tìm ra sự lặp lại”.  
 

XUÂN QUẬN CÔNG NGUYỄN NGHIỄM CUỘC ĐỜI VÀ DI VĂN (Nghiên cứu), tác giả Võ Vinh Quang, Nxb. Văn học, 11/2018.

Đây là công trình cung cấp đầy đủ về di văn Hán Nôm, những trước tác của Nguyễn Nghiễm, bậc khai khoa họ Nguyễn Tiên Điền, là nhà giáo dục, văn hóa, nhà chính trị tài năng thời Lê Trịnh và là thân phụ của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Tác giả đã đi điền dã ở hầu khắp vùng Bắc và Trung bộ để sưu tầm tư liệu, chữ viết cũng như hiệu chỉnh văn bản Hán Nôm về nhân vật lịch sử Nguyễn Nghiễm. Công trình bao gồm những nội dung chính như: Cuộc đời, sự nghiệp của Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, Di văn Hán Nôm của Nguyễn Nghiễm, Di văn Nguyễn Nghiễm… Tác giả Võ Vinh Quang đã khái quát lại cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Nghiễm trong đời sống văn chương thời bây giờ và đi đến kết luận: “Nguyễn Nghiễm xứng đáng được coi là một tác gia quan trọng trong bầu trời văn học nghệ thuật của thế kỷ XVIII nói riêng, của lịch sử văn chương trước thuật của đất nước ta nói chung”.


 

THƠ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI THI LUẬN VÀ CHÂN DUNG (Chuyên luận), tác giả Hồ Thế Hà, Nxb. Hội Nhà Văn, 12/2018.


Nhà phê bình Hồ Thế Hà đã dành nhiều công trình nghiên cứu của mình để bàn về thơ, luận về thơ, bình thơ những tác gia quan trọng trong văn học Việt Nam, đặc biệt là thơ Việt Nam hiện đại. Tập sách phê bình mới này có hai phần: Thi luận là những tiểu luận có liên quan đến lý thuyết thơ, tiến trình thơ, hiện tượng thơ và phong trào thơ; và phần Chân dung là những bài viết phê bình thơ các nhà thơ hiện đại. Tác giả khai thác những tiềm năng của ngôn ngữ trong sáng tạo và tiếp nhận thi ca, lấy giá trị và quá trình để làm thước đo, khảo cứu hầu hết các chặng đường thơ hiện đại từ phong trào thơ Mới, nhóm Dạ Đài, thơ Việt 1975 - 2016.  

(TCSH364/06-2019) 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng