Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Học sinh tại Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học đến 3/5
20:08 | 17/04/2020

Chiều ngày 17/4, UBND tỉnh đac ban hành Công văn số 3195/UBND-GD tiếp tục cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020.

Học sinh tại Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học đến 3/5
Ảnh minh họa(internet)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 158/TT-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh đã có Công văn số 3195/UBND-GD tiếp tục cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020.

Trong thời gian nghỉ học, Sở Giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình kết hợp học online cho tất cả các khối lớp cho đến khi học sinh đi học trở lại; đồng thời đánh giá lại việc ứng dụng các phần mềm dạy học online trên mạng trong thời gian qua để lựa chọn phần mềm đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các trường học thực hiện vệ sinh trường học, lớp học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại.

PV

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng