Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
10:02 | 24/02/2022

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ảnh minh họa (internet)

Cụ thể, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 138.962 người, với tổng kinh phí 81,475 tỷ đồng trong đó từ nguồn Bảo hiểm xã hội, ngân hàng CSXH là 113.507 người, với kinh phí là 39,177 tỷ đồng; Nguồn ngân sách Trung ương 60% và Tỉnh 40% là 7.352 người, với kinh phí 14,524 tỷ đồng; Nguồn ngân sách Tỉnh 100% theo Nghị quyết 84/NQ-HĐND và hỗ trợ lao động tự do, đối tượng đặc thù là 18.103 người, với kinh phí 27,773 tỷ đồng.

Công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; quy trình giám sát được thực hiện bài bản, khoa học, các đối tượng được giám sát và người dân ủng hộ, đồng tình cao.

Việc thực hiện hỗ trợ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh góp phần hỗ trợ giảm bớt một phần khó khăn đối với người dân, người lao động, người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đến nay chưa xảy ra các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện.

 

 

 


Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng