Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
09:29 | 31/03/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 của Chính phủ.

Khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, phấn đấu đến hết ngày 31/03/2022 hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm. Hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lên hệ thống tiêm chủng COVID-19 Quốc gia. Ngoài ra, thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

Đối tượng tiêm chủng là trẻ em từ 12-17 tuổi chưa tiêm mũi 1 và mũi 2. Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi 3 (bao gồm mũi bổ sung và nhắc lại) đã đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

Thời gian triển khai đến hết tháng 3/2022.

 

 

 

 

Phương Anh

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng