Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
15:31 | 28/09/2022

Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 10191/UBND-VH yêu cầu Các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả các loại vắc xin đã được phân bổ, không để vắc xin hết hạn và theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành. Liên tục rà soát, tổng hợp số đối tượng cần tiêm theo từng nhóm đối tượng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng và theo dõi chính xác tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương.

Sở Y tế tăng cường chủ động, phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng phòng COVID-19; tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp mắc COVID-19 nhập lên hệ thống quản lý mã ca bệnh kịp thời theo quy định để làm cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh và lập kế hoạch tiêm chủng. Thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, thực hiện tiêm chủng an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Sở Y tế vận động học sinh, phụ huynh tiêm chủng cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường truyền thông về hiệu quả của vắc xin, phát hiện và có biện pháp xử lý nguồn thông tin về vắc xin không đúng với chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng