Festival Huế
Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Nhà tài trợ Kim cương tại Festival Huế 2016
19:10 | 13/10/2015

Sáng ngày 13/10/2015, Ban tổ chức Festival Huế 2016 tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) tại Festival Huế 2016. Đây là lễ ký kết tài trợ đầu tiên cho Festival Huế 2016.

Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Nhà tài trợ Kim cương tại Festival Huế 2016
Ảnh (thuathienhue.gov.vn)

Festival Huế lần thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 04 tháng 5 năm 2016 với chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân -Thừa Thiên Huế; Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) là một trong những đơn vị đồng hành với Festival Huế ngay từ những ngày đầu tổ chức. Tại Festival Huế 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) sẽ tiếp tục đồng hành, tài trợ với danh vị Kim cương – 5 tỷ đồng.

PV

 

 

 

 

 

 

Các bài mới