Trang viết đầu tay
Cổ tích buồn
15:57 | 30/07/2008
 Ý THẢO Rồi bọt biển vỡ tan Nàng tiên cá vỡ cùng theo con sóng Giọng hát trong veo suốt một năm câm nín Bây giờ tràn về từ hư vô...
 
 
Trên bãi cát vàng hoàng tử ngẩn ngơ
 Trong tiếng gió đưa có gì thân quen quá
 Ký ức ngủ quên vẫn hoài khép cửa
 Dưới biển sâu bọt biển vỡ oà...
 
 Cổ tích nào rồi cũng đi qua
 Chỉ dư âm một chút buồn nhẹ nhẹ
 Cổ tích hiền mong manh như khói thoảng
 Đâu phải lúc nào cổ tích cũng là mơ...

(nguồn: TCSH số 156 - 02 - 2002)

 

 

Các bài mới
Cô bé câm lặng (19/10/2018)
Tĩnh vật (16/03/2016)
Các bài đã đăng