Trang viết đầu tay
Thăm chồng
15:01 | 09/09/2008
TRẦN KHẮC LOANEm gửi vào thăm anhNiềm tin yêu đồng vọngNgày đêm em lóng ngóngTrong căn nhà neo đơn

Em biết nói gì hơn
Thầm mong anh cai nghiện
Muối hoà tan lòng biển
Vẫn vớt lên trắng ngần...

Em gửi vào thăm anh
Những tháng ngày phấp phỏng
Mong anh thăng bằng mình
Trước cán cân cuộc sống.


(nguồn: TCSH số 166 - 12 - 2002)

 

Các bài mới
Cô bé câm lặng (19/10/2018)
Tĩnh vật (16/03/2016)
Các bài đã đăng
Tìm quên (20/08/2008)
Trăng mười sáu (30/07/2008)
Cổ tích buồn (30/07/2008)