Trang viết đầu tay
Bài hoang ca về cỏ
17:18 | 15/09/2008
HOÀNG HÙNG HÀCỏ rực nỗi gì dưới chân ta ngày thángPhố xá ngao du lộng lẫy hoa đènQuên mất một người đang còn nhớSớm mai này có kịp nhận ra nhau

Ta ngọn gió rong chơi tuổi dại
Vô nhiên xanh như cỏ dưới chân mình
Người là nắng là mây hay là suối
Suốt một thời ta chạy đến hụt hơi

Cứ thơ ngây để tha thiết với đời
Hồn nhiên hát khúc tình ca cỏ
Khát một người, sao lòng ta trống trải
Nỗi nhớ hoang vu ngược gió quay về.

(nguồn: TCSH số 227 - 01 - 2008)

 

Các bài mới
Cô bé câm lặng (19/10/2018)
Tĩnh vật (16/03/2016)
Các bài đã đăng
Thăm chồng (09/09/2008)
Tìm quên (20/08/2008)
Trăng mười sáu (30/07/2008)