Trang thiếu nhi
Trang thơ Thiếu nhi 5&6-1992
14:17 | 09/03/2021


Su Su - Dương Thuấn - Phạm Thị Liên Minh - Vũ Năng Thi

Trang thơ Thiếu nhi 5&6-1992
Ảnh: internet

SU SU (10 tuổi)

Trường em

Trường em, hàng phi lao
Trong gió lá xôn xao
Em chơi quanh cùng bạn
Gió thổi mát làm sao !
Trường em tuy nhỏ bé
Nhưng có đủ màu hoa
Cỏ xanh màu cây lá
Em yêu trường thiết tha
Hôm nay đi học gần
Ngày mai
đi học xa
Nhớ thương từng ô nắng
Trên sân trường quê nhà.DƯƠNG THUẤN

Thiên nhiên

Thiên nhiên là quả núi
Ngồi cho em v
tranh
Thiên nhiên là ánh tr
ăng
Soi cho em tập múa
Thiên nhiên là hạt lúa
Mẹ gánh v
trên vai.


PHẠM THỊ LIÊN MINH
(Lớp 5A trường thực nghiệm Huế)

Hoa tặng Mẹ

Hôm nay có giờ họa
Cô bảo v
bông hoa
Bông hoa dành tặng mẹ
Nhân ngày Tám tháng Ba

Em ngồi ngh
í ngoáy vẽ
V
mãi được bông hoa
Vội vàng quên gấp vở
C
m hoa chạy v nhà...


VŨ NĂNG THI

Cho con

Cha trồng một đóa hồng nhung
Những mong con có màu cùng như cha
Nếu yêu màu t
ím hoa cà
Thì con h
ãy tự trồng hoa cho mình...

(TCSH49/05&6-1992) 

 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Các bài đã đăng
Ngôi sao nhỏ (11/02/2021)
Chuột ly hương (04/03/2020)
Phần còn thiếu (11/10/2019)