Thơ
Chùm thơ Dương Thắng


DƯƠNG THẮNG

Chùm thơ Nguyễn Văn Song


NGUYỄN VĂN SONG

Chùm thơ Đặng Thiên Sơn


ĐẶNG THIÊN SƠN

Chùm thơ Nguyễn Thị Anh Đào


NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Chùm thơ Bạch Diệp


BẠCH DIỆP

Chùm thơ Phạm Trung Nghĩa


PHẠM TRUNG NGHĨA

Chùm thơ Trần Thị Huê


TRẦN THỊ HUÊ

Chùm thơ Phan Lệ Dung


PHAN LỆ DUNG

Thơ Sông Hương 03-2020

Phạm Hiền Mây - Như Quỳnh De Prelle - Huỳnh Minh Tâm - Phan Tình - Trần Xuân Trường - Trần Hạ Vi - Nguyễn Loan - Nguyễn Nhật Huy - Nguyễn Hữu Phú - Lê Đình Tiến - Quốc Sinh

Chùm thơ Tôn Nữ Ngọc Hoa


TÔN NỮ NGỌC HOA

Thơ Sông Hương 01&2-1992

Đỗ Văn Khoái - Hải Bằng - Nguyễn Man Nhiên - Trần Ninh Hồ - Hữu Kim - Vĩnh Nguyên - Nguyễn Hồng Hạnh - Võ Văn Trực - Nguyễn Khắc Thạch - Vương Sơn - Ngô Minh - Lương Lan - Nguyễn Văn Phương - Hoàng Kim Dung - Bửu Đông - Văn Lợi

Trang thơ Odysseus Elytis

Thi sĩ Hy Lạp, 1911 - 1996, giải Nobel Văn chương năm 1979. Nỗ lực chính của thơ ông là gạt khỏi tâm thức con người những bất công phi lý và bồi đắp các yếu tố thiên nhiên thông qua sức mạnh đạo đức, để đạt được sự minh triết cao nhất có thể có trong sự biểu đạt; và cuối cùng, là để đạt đến sự tiếp cận cõi huyền nhiệm của ánh sáng, những siêu hình của mặt trời mà ông là một “người sùng bái” - một kiểu thần tượng theo định nghĩa của riêng ông. Nghệ thuật của ông mang tính đồng hiện hướng đến kỹ thuật thi ca nhằm giới thiệu cấu trúc nội tâm, điều này thể hiện rất rõ trong nhiều bài thơ của ông.
                                Trần Phương Kỳ giới thiệu và dịch

Chùm thơ Lê Vi Thủy


LÊ VI THỦY

Thơ Sông Hương 02-2020 tt

Châu Thu Hà - Tần Hoài Dạ Vũ - Nguyễn Ngọc Hạnh - Mai Văn Hoan - Nguyễn Văn Quang - Nguyễn Văn Thanh - Ngô Thái Dương - Nguyễn Thiền Nghi - Thảo Nguyên - Trường Thắng - Lâm Bằng

Thơ Sông Hương 02-2020

Trần Tịnh Yên - Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Man Kim - Đoàn Mạnh Phương - Lãng Hiển Xuân - Trần Văn Liêm - Lê Tuấn Lộc - Trịnh Bửu Hoài - Lê Ngã Lễ - Hoàng Xuân Thảo

Chùm thơ Trần Quốc Toàn


TRẦN QUỐC TOÀN

Chùm thơ Trần Huy Minh Phương


TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Ta chưa gặp lại sâm cầm

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Chùm thơ Huỳnh Ngọc Phước


HUỲNH NGỌC PHƯỚC

Trang 2/84
1 23 4 5 ...84