Thơ
Ngày của mùa hè


NHƯ QUỲNH DE PRELLE

Chùm thơ Trần Quốc Toàn


TRẦN QUỐC TOÀN

Thơ Sông Hương 07-17

Hồ Tấn Phong - Nguyễn Loan - Hà Nhật - Nguyễn Minh Khiêm - Bạch Diệp - Ngàn Thương - Phan Lệ Dung - Nguyễn Hới Thọ - Lê Viết Xuân - Nguyễn Thiền Nghi

Trang thơ Đặng Thiên Sơn

Nghiệm về sự chết qua từng nhịp thở mong manh, không dễ ai cũng lặng chừng thấu cảm. Người thơ thấy bóng đêm khi vầng dương rạng rỡ và cái đầu nghiêng hẳn về một giấc mơ.
Tác giả trẻ Đặng Thiên Sơn soi vào tưởng tượng hầu tìm kiếm bản thể khác của đời sống, lặng lẽ như tiếng dế đêm thâu, như ánh sáng đom đóm chiếu xuống tuyền đường ký ức.
Sử Khuất giới thiệu

Thơ Sông Hương SDB 06-17


Nguyễn Hoàng Thọ - Phùng Tấn Đông - Đỗ Quyên - Hà Văn Sỹ

Chùm thơ Hoàng Vân Khánh


HOÀNG VÂN KHÁNH


HOÀNG THU PHỐ

Chùm thơ Nguyễn Tân Dân


NGUYỄN TÂN DÂN

Thơ Sông Hương 06-17

Nguyễn Khoa Điềm - Trần Vạn Giã - Huỳnh Minh Tâm - Đinh Thị Như Thúy - Lãng Hiển Xuân - Hoàng Thụy Anh - Nguyễn Thị Hải - Trần Duy Trung - Từ Nguyễn

Chùm thơ Lê Tấn Quỳnh


LÊ TẤN QUỲNH


TRẦN BÁ ĐẠI DƯƠNG

Chùm thơ Nguyễn Khắc Thạch


NGUYỄN KHẮC THẠCH

Chùm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ


LÂM THỊ MỸ DẠ

Chùm thơ Nguyễn Công Thắng


NGUYỄN CÔNG THẮNG

Chùm thơ Phạm Thị Phương Thảo


PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

A Lưới đồng bào mình


PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Thơ Sông Hương 05-17

Vĩnh Nguyên - Hoàng Vũ Thuật - Khaly Chàm - Hoàng Thu Phố - Lưu Xông Pha - Nguyễn Minh Khiêm - Trường Thắng

Trang 5/70
1 ...3 4 56 7 ...70