Văn nghệ trong nước
Văn học Nga-Xôviết với văn học Việt Nam
09:11 | 07/11/2017

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Văn học Nga-Xôviết với văn học Việt Nam”.

Văn học Nga-Xôviết với văn học Việt Nam

Tại sự kiện, các đại biểu được giới thiệu về những thành tựu của những tác giả nổi tiếng của văn học Nga-Xôviết, đặc biệt là những tác phẩm văn học đương đại.

Các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học đều chung nhận định: Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện vĩ đại nhất của cách mạng nhân dân, đưa nước Nga phong kiến trở thành một cường quốc quân sự, chính trị, kinh tế, cứu nhân loại khỏi nạn phát xít, xây dựng nên một thành trì của cách mạng thế giới. Với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga tạo tiền đề to lớn cho Cách mạng Tháng Tám, cho những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Riêng với văn học Nga-Xôviết, Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ chứng kiến những ảnh hưởng to lớn cùng những tinh hoa của văn học Nga-Xôviết với công chúng văn học, đặc biệt là giới văn học Việt Nam.

Theo T. Minh - ĐĐK

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng